Grensoverschrijdend

Vandaag de dag is grensoverschrijdend de norm: in techniek, in organisatie en mens.
De moeilijkheid zit in het bewaren van een evenwichtige balans tussen deze drie grootheden.
Dikwijls werken modernistische systemen niet doordat mens en organisatie onvoldoende toegerust zijn om hier effectief mee om te gaan. Of worden goedbedoelde organisatiewijzingen een fiasco vanwege gebrek aan ondersteunende techniek en participerende mens.

De mens is vaak een doorslaggevende factor, maar zeker in deze grensoverschrijdende wereld komt die factor mens onder druk te staan. Nieuwe rollen vragen om nieuwe kennis, een andere houding en ander gedrag. En dat is zeker binnen het logistieke domein niet eenvoudig te realiseren.
Flexibiliteit, aanpassingsvermogen, veranderingsgezindheid, omgaan met nieuwe normen en waarden, en ethische kaders.

Contact

Organisatie verkiezingen: Jaarbeurs
+31 (0)30 295 59 11
 
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Privacystatement

Logistic Captains Club